Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Ważne terminy

16 listopada 2015 r. nastąpi uruchomienie w witrynie internetowej kkrrit2016.kt.agh.edu.pl informatora elektronicznego, zawierającego aktualne informacje dotyczące Konferencji.

Do 11 stycznia 2016 r. nastapi uruchomienie systemu do rejestracji referatów.

Do 24 lutego 1 marca 2016 r. oczekujemy na referaty.

Do 4 kwietnia 2016 r. poinformujemy o decyzjach kwalifikacyjnych Komitetu Programowego.

Do 15 kwietnia 2016 r. przyjmujemy opłaty konferencyjne w obniżonej wysokości.

20 kwietnia 2016 r. minie termin nadsyłania ostatecznych wersji tekstów wszystkich referatów przewidzianych do druku w „Przeglądzie Telekomunikacyjnym – Wiadomościach Telekomunikacyjnych”.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie