Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Referaty

W programie konferencji przewidywane są referaty plenarne poświęcone aspektom technicznym i ekonomicznym systemów radiokomunikacyjnych, sieciom bezprzewodowym, telewizji i radiofonii cyfrowej, a także innym współczesnym i przyszłościowym sieciom i usługom, w tym również zaawansowanym usługom multimedialnym.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty oryginalne i przeglądowe, omawiające wyniki badań naukowych, wdrożeń i eksploatacji systemów oraz zagadnienia prawno-ekonomiczne i normalizacyjne związane z radiokomunikacją, telewizją i radiofonią. Wszystkie referaty zakwalifikowane (na podstawie opinii co najmniej dwóch recenzentów) przez Komitet Programowy KKRRiT będą opublikowane wraz z referatami plenarnymi w „Przeglądzie Telekomunikacyjnym – Wiadomościach Telekomunikacyjnych”.

Obrady będą odbywać się w języku polskim. Dopuszcza się przyjęcie referatu w języku angielskim w przypadku, gdy przynajmniej jeden z autorów jest obcokrajowcem. Istnieje wtedy możliwość prezentacji w języku angielskim.

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zorganizuje konkurs na najlepszy referat przygotowany i wygłoszony przez młodego autora. W trakcie konferencji ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu radiokomunikacji i technik multimedialnych obronioną w roku 2015.

© 2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie