Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S25

Wybrane aplikacje w sieciach bezprzewodowych

Przewodniczący: Stanisław Słowik

Aplikacja mobilna do rozpoznawania numerów linii komunikacji miejskiej

Baran R., Leszczuk M., Ślusarczyk P., Ruść T.

W artykule zaprezentowano wyniki badań nad rozpoznawaniem numerów autobusów i tramwajów w warunkach rzeczywistych i przy użyciu urządzeń mobilnych. Celem ww. badań było opracowanie skutecznych narzędzi wspomagających osoby z upośledzeniem wzroku w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej. Spośród wielu różnych analizowany podejść, w artykule zaprezentowane jedynie to, na którym oparto końcowy rezultat przeprowadzonych prac, tj. aplikację mobilną dedykowaną dla tej kategorii osób.  Podejście to obejmuje dwie, wybrane techniki przetwarzania obrazów, bazujące odpowiednio na metodzie Haar-Like oraz filtracji kolorów. W artykule przedstawiono szczegóły obu metod oraz zaprezentowano rezultaty testów nad ich zastosowaniem do rozpoznawania numerów linii. Szczegóły implementacji ww. aplikacji mobilnej również zostały przedstawione, a efektywność jej działania została podsumowana i poddana ocenie.

Internet nanorzeczy w sieci m-Zdrowia

Jarmakiewicz J., Parobczak K., Maślanka K.

W artykule przedstawiono Internet Nano Rzeczy pracujący w sieci usług m-Zdrowia. Zawarto analizę systemów akwizycji, przetwarzania i dystrybucji informacji medycznej. Dokonano przeglądu standardów telemedycznych, stanu badań i rozwoju sieci sensorycznych i nanosensorycznych. Przedstawione analizy poparto wynikami badań sieci nanosensorycznej funkcjonującej w układzie krwionośnym człowieka. Zbadano charakterystyki transportu danych medycznych do nanointerfejsów na styku z sieciami BAN i WAN.

Szkielet sprzętowo-programistyczny AndroMote

Łuczak S., Golański M.

W artykule omówiono szkielet sprzętowo-programistyczny zaproponowany w ramach prac nad projektem AndroMote. Omawiane rozwiązanie miało zweryfikować w jakim zakresie możliwe jest stworzenie uniwersalnej, wysokopoziomowej architektury, która pozwoli na dekompozycję i uproszczenie procesu wytwarzania prostych robotów szerokiego zastosowania, opartych o smartfon z systemem Android.

Rozwój i problematyka komunikacji między urządzeniami (M2M)

Gierszal H., Pawlina K., Czaj M., Matuszewski P., Hołubowicz W.

W artykule zaprezentowano analizę rynku usług komunikacji między urządzeniami (M2M), który rozwija się dynamicznie m.in. w ramach rozwiązań internetu rzeczy. Przedstawiono modele świadczenia usług realizowanych w sieciach telefonii komórkowej. Skupiono się na problematyce adresowania urządzeń końcowych związanej z planem numeracji krajowej i jego pojemnością, a także na ewolucji kart SIM.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie