Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S24

Techniki kodowania, modulacji i transmisji 2

Przewodniczący: Krzysztof Wesołowski

System transmisji danych telemetrycznych z hybrydowym poszerzaniem widma

Krenz R., Rodziewicz M.

W pracy zaprezentowano system transmisji danych z hybrydowym poszerzaniem widma, zaprojektowany z myślą o przesyłaniu informacji telemetrycznych na znaczne odległości. Wykorzystuje on modulację z kluczowaniem fazy sekwencji rozpraszającej, która wykazuje wysoką odporność na różnego rodzaju sygnały zakłócające, pozwala na prostą realizacje wielodostępu i nieskomplikowaną synchronizację.

Porównanie wybranych sposobów kodowania na potrzeby transmisji URC

Sybis M., Langowski A., Wesołowski K., Lenarska K.

W artykule przedstawiono porównanie jakości dekodowania, jaką można uzyskać dla trzech typów kodów zastosowanych w systemach o wysokiej niezawodności (URC). W artykule przebadano działanie kodów PEG-LDPC i kodów kaskadowych (CC-RS), których wyniki następnie porównano z wynikami dla turbo kodów. Uzyskane wyniki pokazały, że zastosowanie algorytmu PEG-LDPC pozwoliło na osiągnięcie lepszej jakości dekodowania w porównaniu do popularnych turbo kodów.

System FDMA z niebinarnie kodowanymi sygnałami CPM

Remlein P.

W artykule przedstawiono opis realizacji transmisji bezprzewodowej dla wielu użytkowników z wykorzystaniem wielodostępu FDMA. W systemie do transmisji wykorzystywane są niebinarnie kodowane sygnały z ciągłą modulacją fazy. W analizowanym systemie występuje silna interferencja międzykanałowa (ICI). W celu jej zmniejszenia zaproponowano odbiornik usuwający ICI wykorzystujący niebinarne dekodowanie w oparciu o algorytm MAP. Zaprezentowano, uzyskane drogą symulacji komputerowej wyniki BER dla proponowanego odbiornika. Porównano je z wynikami otrzymanymi przy zastosowaniu kodowania binarnego o takiej samej złożoności umożliwiającego osiągnięcie takiej samej efektywności widmowej.

Nowa adaptacyjna metoda estymacji stosunku mocy sygnał/szum w środowisku radia programowalnego

Chruściel K., Skrzypiec J., Wszołek J., Sikora M., Ludwin W., Wągrowski M., Gozdecki J., Łoziak K.

W artykule przedstawiono nową adaptacyjną metodę estymacji wartości stosunku sygnał/szum SNR (Signal-To-Noise Ratio). Zaproponowana metoda, w pierwszej kolejności korzysta z prostego estymatora wartości chwilowej SNR. Następnie, na tej podstawie wybierana jest jedna z czterech metod bardziej dokładnej estymacji wartość SNR. W artykule omówiono elementy składowe oraz algorytm działania zaproponowanej metody, a także jej najważniejsze właściwości. Ponadto zaprezentowano wyniki badań modelu symulacyjnego zaproponowanej metody w środowisku radia programowalnego – GNU Radio.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie