Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S23

Sieci łączności bezprzewodowej

Przewodniczący: Andrzej Kowalski

Strategia przekazywania stratnych pakietów w sieciach bezprzewodowych w projekcie RESCUE

Natkaniec M., Gozdecki J., Kosek-Szott K., Prasnal Ł., Sikora M., Sośnik S., Szott S., Trzeciakowski Ł., Wszołek J.

Dzisiejsze systemy i standardy bezprzewodowe przewidują użycie łączy radiowych o odpowiednim budżecie tak, aby bitowa stopa błędów dla danego łącza bezprzewodowego była na niskim poziomie. Wszystkie algorytmy, protokoły i mechanizmy komunikacyjne są projektowane dla zapewnienia tego właśnie kryterium. Dlatego teżw projekcie RESCUE proponujemy użycie nowej technologii nazywanej „links on the fly” opartej na zdecentralizowanym wspólnym kodowaniu źródłowo/kanałowym, która pozwala na efektywną wymianę danych w sieciach z transmisją wieloetapową, w których występują stratne łącza radiowe. Artykuł przedstawia wstępne wyniki badań, które potwierdzają zasadność stosowania strategii przekazywania stratnych pakietów w sieciach bezprzewodowych.

Ocena protokołu EAP Re-authentication Protocol

Pacyna P., Chrabąszcz R.

Uwierzytelnienie urządzenia mobilnego ubiegającego się o dostęp do zasobów sieci wymaga wykonania procedury protokołu EAP, która wprowadza opóźnienie. Jeżeli w systemie wymagane jest ponowne uwierzytelnienie, jak w sytuacji częstych przełączeń, wielokrotne uwierzytelnianie staje się trudne do zaakceptowania. W artykule dokonujemy oceny protokołu EAP Re-authentication Protocol (ERP), którego zadaniem jest zmniejszenie opóźnień. Ocenę wykonano na drodze symulacji numerycznych oraz emulacji w oparciu o prototypową implementację protokołu. Uwaga koncentruje się na kwestii obciążenia systemu uwierzytelniającego w związku z przetwarzaniem komunikatów protokołu ERP.

Analiza porównawcza wybranych modeli architektur WebRTC

Chodorek R. R., Chodorek A.

WebRTC to technika multimedialna oparta na nowej wersji języka opisu stron WWW, HTML 5, i skryptach JavaScript. Pozwala ona na budowę systemów wideotelefonicznych, telekonferencyjnych, monitorujących i im podobnych, dla których interfejsem użytkownika jest strona WWW. Niniejszy artykuł jest poświęcony modelom architektury WebRTC. Przedstawiono w nim oraz porównano trzy, znane z literatury, modele WebRTC.

Sprawiedliwy podział przepustowości w sieciach standardu 802.11 aa

Prasnal Ł., Natkaniec M.

W artykule dokonano analizy wybranych aspektów pracy mechanizmów wewnątrzklasowej selekcji ruchu, służących do różnicowania obsługi transmisji dźwięku bądź strumieni wideo w sieciach WLAN standardu IEEE 802.11aa. Wskazano sytuacje gdy algorytmy CBSA oraz WCBSA-2 nie są w stanie dokonać równomiernego podziału osiąganej przepustowości. Na podstawie wyciągniętych wniosków wprowadzono algorytm FWCBSA oraz poprzez analizę symulacyjną zweryfikowano jego działanie. Otrzymane wyniki potwierdziły prawidłowość działania zaproponowanego rozwiązania.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie