Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S22

Systemy multimedialne 2

Przewodniczący: Lucjan Janowski

Zastosowanie protokołu SDP w systemach multimedialnych realizowanych w technice WebRTC

Chodorek R. R., Chodorek A., Rzym G., Wajda K.

Artykuł przedstawia opis sesji multimedialnej za pomocą protokołu SDP, jednego z elementów sygnalizacji WebRTC. Omówiono protokół SDP wraz z odniesieniami do techniki WebRTC oraz komponenty semantyczne sesji WebRTC. Opis formalny zilustrowano przykładami praktycznej realizacji transmisji, z uwzględnieniem danych przesyłanych na poziomach: sesji i mediów.

Współpraca architektury WebRTC z systemami konferencyjnymi wykorzystującymi protokół SIP

Chodorek R. R., Chodorek A., Rzym G., Wajda K.

Sygnalizacja w technice WebRTC wykorzystuje protokół SDP do opisu sesji. Typowo protokół współpracuje z protokołem SIP, tworząc stos protokołowy SDP/SIP. Aby uprościć przetwarzanie protokołowe, w WebRTC zastosowano stos protokołowy SDP/JSEP. Artykuł omawia metody współpracy systemów multimedialnych, zbudowanych z wykorzystaniem WebRTC, z systemami konferencyjnymi korzystającymi z protokołu SIP. Ilustruje również aspekty praktyczne współpracy WebRTC z systemami multimedialnymi implementującymi protokoły SDP/SIP.

Prezentacja sekwencji wizyjnych w przeglądarkach internetowych

Buchowicz A.

W referacie omówiono zagadnienia związane z transmisją danych multimedialnych w sieciach szerokopasmowych i ich odtwarzaniem w przeglądarkach internetowych. Przedstawiono narzędzia umożliwiające przygotowywanie sekwencji wizyjnych do transmisji w sieci oraz wyniki przeprowadzonych testów.

Nowe rozwiązania w zakresie systemów do strumieniowania obrazu ruchomego w sieciach bezprzewodowych

Mazurek C., Pawłowski P., Szymaniak P., Leszczuk M., Papir Z.’ Hołubowicz W., Flizikowski A., Dyczkowski K.

Projekt MITSU (next generation MultImedia efficienT, Scalable and robUst Delivery) ma na celu stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych. Ich implementacja poprawi obecny poziom interoperacyjności, zminimalizuje złożoność obliczeniową i wymagania energetyczne. Rozwiązania są poddawane ewaluacji w dwóch scenariuszach: dostarczania treści multimedialnych do użytkownika końcowego oraz monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Dźwięk w Telewizji Polskiej S.A. – szkic z perspektywy 2016 roku

Białczyk A.

W referacie przedstawiono podstawowe informacje dotyczące infrastruktury fonii w TVP S.A. oraz parametry techniczne torów fonicznych od wejścia mikrofonowego do wyjścia sygnałów z Centralnej Aparatury Emisyjnej. Omówiono wpływ systemów kodowania dźwięku stosowanych podczas transmisji i emisji programów na subiektywną jakość dźwięku telewizyjnego.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie