Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S21

Propagacja fal radiowych 2

Przewodniczący: Maciej Grzybkowski

Weryfikacja parametru K rozkładu Rice’a dla środowiska miejskiego w paśmie UHF

Sadowski J.

Referat przedstawia wyniki pomiarów wartości parametru K rozkładu Rice’a modelu zaników dla kanałów UHF w terenie miejskim na podstawie zarejestrowanych sygnałów łącza w dół ze stacji bazowych CDMA2000. Przedstawiono sposób rejestracji i obróbki sygnałów oraz zaproponowano model rozkładu prawdopodobieństwa parametru K dla danego terenu.

Empiryczna korekta modelu ITU-R P.1546-5 w oparciu o dane pomiarowe z obszaru Zatoki Gdańskiej dla systemów TETRA oraz VHF

Bronk K., Lipka A., Niski R., Wereszko B., Wereszko K.

W referacie przedstawiono analizę wyników pomiarów zasięgowych stacji bazowych TETRA oraz VHF wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz porównanie ich zgodności z wynikami planowania radiowego przeprowadzonego w oparciu o model propagacyjny ITU-R P.1546-5. Autorzy zdefiniowali korektę dla modelu ITU-R P. 1546-5 dla analizowanych przypadków oraz przedstawili sposób jej wyznaczenia.

Automatyczna identyfikacja parametrów uproszczonego modelu ciała za pomocą algorytmu ewolucyjnego

Januszkiewicz Ł., Di Barba P., Hausman S.

W artykule przedstawiono wykorzystanie algorytmu ewolucyjnego (EStra) do identyfikacji parametrów uproszczonego modelu ludzkiego ciała (fantomu). Uproszczony model ciała może być wykorzystywany do symulacji odstrojenia impedancyjnego anteny znajdującej się w pobliżu ciała. W artykule przedstawiono sposób określenia parametrów uproszczonego modelu za pomocą automatycznej procedury opartej na algorytmie ewolucyjnym i metodzie różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). Po określeniu wartości parametrów, uproszczony model został porównany do heterogenicznego modelu ludzkiego ciała. Modele porównano w oparciu o analizę dopasowania impedancyjnego anteny dipolowej znajdującej się na obu modelach.

Pomiarowe badania propagacyjne w sieciach WBAN typu body-to-body

Ambroziak S. J., Turbić K., Oliveira C., Correia L. M.

W referacie zaprezentowano pomiary tłumienia propagacyjnego w sieciach WBAN typu body-to-body, pracujących przy częstotliwości 2,45 GHz, dla zróżnicowanych scenariuszy i środowisk badawczych. Wstępna analiza wyników pomiarów, bazująca na wartości średniej i odchyleniu standardowym tłumienia propagacyjnego wykazała, że wartości te są zależne od wzajemnego położenia anteny nadawczej i odbiorczej, a także od typu scenariusza dynamicznego oraz badanego środowiska.

Empiryczny model tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN typu off-body

Ambroziak S. J., Turbić K., Oliveira C., Correia L. M., Katulski R. J.

W referacie przedstawiono wąskopasmowy empiryczny model tłumienia propagacyjnego dla sieci WBAN pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym przy częstotliwości 2,45 GHz.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie