Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S20

Sieci ad-hoc i sensorowe

Przewodniczący: Paweł Kułakowski

Warunki zapewnienia spójności sieci radiowej

Michalak J., Bednarczyk W.

W artykule przedstawiono metodę weryfikacji zapewnienia spójności sieci z zadanym prawdopodobieństwem, która może być stosowana dla każdej wieloelementowej, rozległej sieci radiowej typu Ad-Hoc czy WSN na etapie jej planowania. Odzwierciedleniem rzeczywistego scenariusza, czyli sposobu rozmieszczenia węzłów sieci radiowej w terenie jest dobór odpowiedniej funkcji losowania. Przedstawione wytyczne postępowania zostały opracowane dla sieci radiowej działającej na płaszczyźnie dla zmiennego zasięgu radiowego, liczności węzłów i obszaru działania.

Bezprzewodowa platforma do pomiaru tętna i saturacji SpO2 pracowników zatrudnionych w wyrobiskach górniczych

Kowal M., Kubal S., Piotrowski P., Staniec K.

W artykule przedstawiono opis bezprzewodowej platformy służącej do pomiaru parametrów życiowych (tętna i saturacji) osoby zatrudnionej na stanowisku wymagającym wysiłku fizycznego. Platforma ta umożliwia ciągły pomiar wspomnianych parametrów, ich rejestrację i przesłanie drogą bezprzewodową do zbiorczej bazy danych. Sercem platformy jest czujnik SpO2 bazujący na układzie firmy Maxim, dokonujący pomiaru metodą odbiciową.

Badania symulacyjne sieci Ad Hoc z wielodostępem TDMA

Marczak A.

W referacie przedstawiono budowę i działanie protokołu komunikacji sieci Ad Hoc z wielodostępem TDMA. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych transmisji w sieci Ad Hoc pracującej w oparciu o ten protokół. Symulowana sieć składa się ze stacji bazowych i terminali ruchomych znajdujących się w samochodach, samolotach i na statkach.

Predykcja stanu kanału z wykorzystaniem ukrytych modeli Markowa w sieciach radia kognitywnego

Bednarczyk W., Gajewski P.

Predykcja stanu kanału, czyli oszacowanie prawdopodobieństwa, czy kanał będzie wolny, czy zajęty, pozwala na skuteczniejsze zarządzanie widmem w sieciach radia kognitywnego. W artykule przedstawiono ocenę zastosowania ukrytych modeli Markowa do predykcji stanu kanału radiowego, na podstawie oszacowania prawdopodobieństwa poprawnej i fałszywej detekcji. Uzyskane prawdopodobieństwo predykcji stanu kanału potwierdza potencjalne możliwości modelu dla sieci radia kognitywnego z oportunistycznym dostępem do widma.

Realizacja samoorganizującej się radiowej sieci ad hoc dedykowanej do pracy w środowiskach zamkniętych

Cwalina K., Rajchowski P.

W artykule przedstawiono realizację samoorganizującej się radiowej sieci ad hoc dedykowanej do pracy w środowiskach zamkniętych. Przedstawiono wyniki pomiarów propagacyjnych, z wykorzystaniem docelowej warstwy fizycznej, mające zweryfikować funkcjonowanie sieci w środowisku propagacyjnym promu pasażerskiego, które bezpośrednio oddziałuje na dynamikę sieci i strukturę opracowanego protokołu komunikacji radiowej. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów opracowano pełną formę sieci, w tym m.in. strukturę pakietów.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie