Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S19

Wybrane zagadnienia radiowe

Przewodniczący: Andrzej Kucharski

Implementacja metody momentów w heterogenicznym środowisku obliczeniowym CPU/GPU

Karwowski A., Topa T., Noga A.

Opisano implementację metody momentów – sztandarowego narzędzia analizy zagadnień inżynierii pola elektromagnetycznego (anteny, kompatybilność EM, mikrofale) – w heterogenicznym środowisku obliczeniowym CPU/GPU niskobudżetowej stacji roboczej typu desktop. Wykazano możliwość znaczącej poprawy wydajności metody dzięki wykorzystaniu zdolności procesora wielordzeniowego i procesorów strumieniowych karty graficznej do przetwarzania równoległego.

Projektowanie i dostrajanie hardwarowego prototypu AFCS

Platonov A., Zaitsev I., Chaciński H., Opalski L., Jeleński B., Piekarski J.

W referacie omówiono podstawowe etapy projektowania i testowania prototypu wysokoefektywnego analogowego systemu z kanałem zwrotnym (AFCS) przeznaczonego do przesyłania sygnałów analogowych przez kanał z szumem. System zapewnia maksymalną energetyczną i widmową efektywność transmisji przy minimalnym, przy danym BER, średniokwadratowym błędzie (MSE) odtworzenia wartości sygnału. Prototyp realizuje opracowany wcześniej optymalny algorytm AFCS transmisji. Zmierzone charakterystyki systemu porównano z teoretycznie osiągalnymi.

Maszt telekomunikacyjny z autonomicznym zasilaniem energetycznym

Połczyński J., Wieczorek M., Wydro K.

Przedstawiono opis nowatorskiego rozwiązania autonomicznego energetycznie masztu dla potrzeb telekomunikacji bezprzewodowej i zadań pomiarowo-obserwacyjnych, wyposażonego w elektrownię wiatrową. Omówiono utrzymanie ciągłości elektrycznego zasilania instalowanych urządzeń oraz możliwe obszary przydatności konstrukcji wykraczające poza bezpośrednią łączność elektroniczną.

Lampowe odbiorniki radiowe – nowe hobby

Kachel L., Laskowski M.

W referacie omówiono historię lampowych odbiorników radiowych od początku powstania trójelektrodowej lampy elektronowej, aż do momentu zaniechania produkcji lamp elektronowych. Był to najbardziej burzliwy okres w rozwoju radiotechniki, która w połowie dwudziestego wieku przerodziła się w elektronikę. Produkowane w tamtych latach masowo odbiorniki radiowe wyposażone były w skrzynki, które można uznać za pewnego rodzaju dzieła sztuki stolarskiej. Radiotechnika lampowa odleciała od nas z iście kosmiczną prędkością, pozostawiając niestety w niewielkiej ilości odbiorniki radiowe z tamtej epoki. W referacie opisano podstawowe możliwości zapewnienia odbiornikom dawnego blasku, umożliwiając odbiór radiowy na falach długich, średnich i krótkich. Odbiorniki te mogą być ozdobą mieszkania, gabinetu lub kawiarni.

Programowy odbiornik sygnałów GPS do celów dydaktycznych

Wójtowicz S., Kazubski W.

Praca zawiera opis eksperymentów związanych z odbiorem sygnałów GPS za pomocą komputera PC i oprogramowania gnss-sdr. Zaprezentowane są też możliwości autorskiego programu „GNSS-SDR Control Center” zapewniającego graficzny interfejs użytkownika.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie