Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S17

Techniki pomiarowe

Przewodniczący: Jacek Cichocki

Stanowisko do pomiarów jakościowych warstwy MAC łącza radiowego IEEE 802.11 w warunkach morskich

Bronk K., Niski R., Wereszko K., Żurek K.

W niniejszym artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe oraz metodykę pomiarów jakościowych warstwy MAC łącza Wi-Fi (standard IEEE 802.11) w warunkach morskich. Zaprezentowano również wyniki pomiarów przeprowadzonych na obszarze Zatoki Gdańskiej we wrześniu 2015 roku.

Stanowisko do pomiaru odstrojenia impedancyjnego anten nasobnych

Oleksy P., Januszkiewicz Ł.

Rosnące zainteresowanie bezprzewodowymi sieciami pracującymi w obszarze ciała człowieka (systemy typu WBAN – Wireless Body Area Network) stwarza potrzebę opracowywania i doskonalenia metod badania oddziaływania fal radiowych na ciało. Opracowywanie nowych rozwiązań wymaga przeprowadzenia symulacji oraz pomiarów zarówno z wykorzystaniem modeli uproszczonych jak i z ciałem człowieka. W przypadku przeprowadzania pomiarów odstrojenia impedancyjnego anten przeznaczonych do pracy w pobliżu ciała konieczne jest właściwe usytuowanie anteny względem ciała człowieka jak również precyzyjna kontrola odległości pomiędzy anteną i ciałem oraz automatyzacja pomiarów w celu zbadania właściwości anteny dla kilkudziesięciu różnych położeń. W artykule przedstawiono stanowisko do pomiaru odstrojenia impedancyjnego anten nasobnych oraz omówiono przykładowe wyniki badań nad wpływem ułożenia anteny względem ciała człowieka oraz jego budową fizyczną a dopasowaniem impedancyjnym anteny.

Badanie możliwości crowdsourcingowej oceny jakości zdjęć

Zajdel M., Leszczuk M.

Zautomatyzowane (korzystające ze źródeł internetowych) generowanie czasopism cyfrowych może spowodować pobranie zdjęć o niskiej jakości. Dlatego w tym artykule prezentujemy praktyczne rozwiązanie problemu automatycznego wykrywania zdjęć o niskiej jakości, oparte na odpowiednio wytrenowanym, uprzednio stworzonym systemie oceny jakości zdjęć, oceniającym pikselizację, rozmycie, kontrast i szum, w trybie No-Reference.

Subiektywna ocena wpływu techniki kodowania na jakość sygnału muzycznego

Brachmański S., Dobrucki A.

Rozwój usług telekomunikacyjnych pociąga za sobą konieczność efektywnego wykorzystania pasma przydzielonego do transmisji. Sygnały foniczne przed przesłaniem poddawane są przekształceniom takim jak np. kodowanie. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu techniki kodowania na ocenę jakości transmisji sygnału fonicznego reprezentującego różne gatunki muzyki. Ocenę jakości kodowanego sygnału fonicznego wykonano zalecaną przez International Telecommunication Union subiektywną metodą wykorzystującą pięciostopniową skalę ocen. W badaniach wykorzystano sygnały testowe z bazy sygnałów muzycznych stworzonej w Katedrze Akustyki i Multimediów. Subiektywnej ocenie poddano sygnały kodowane wybranymi popularnymi standardami jak mp3, ogg (format kontenera strumieni danych), flac (Free Lossless Audio Codec), amr (Adaptive Multi-Rate) oraz mniej popularnym standardem – ALAC (Apple Lossless Audio Codec), zwanym również Apple Lossless. Otrzymane wyniki wskazują, że nie ma zbyt dużej różnicy w ocenie jakości muzyki (dla stałej szybkości bitowej) między standardem mp3 a ogg Vorbis. Jedynie sygnał muzyczny kodowany standardem amr oceniany jest bardzo nisko.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie