Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S16

Radiokomunikacja morska

Przewodniczący: Andrzej Dobrogowski

Szczegółowy przegląd światowego morskiego systemu łączności alarmowej i bezpieczeństwa (GMDSS)

Korcz K.

W artykule przedstawiono wyniki prac nad szczegółowym przeglądem Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), będącym etapem projektu Modernizacja GMDSS.

Weryfikacja pomiarowa zasięgów systemów komórkowych uzyskiwanych w warunkach morskich

Bronk K., Lipka A., Niski R., Wereszko B., Wereszko K.

W pierwszej części referatu dokonano teoretycznej analizy zasięgów uzyskiwanych przez systemy UMTS i LTE w warunkach morskich. W tym celu wyznaczono odpowiednie bilanse łącza, a następnie wykonano obliczenia z użyciem modeli propagacyjnych. W drugiej części referatu podsumowano kampanię pomiarową zrealizowaną na Bałtyku, której celem była weryfikacja zasięgów teoretycznych.

Badania symulacyjne warstwy fizycznej naziemnego segmentu systemu VDES

Bronk K., Mazurowski M., Rutkowski D., Wereszko B.

W pracy omówiono warstwę fizyczną naziemnego segmentu systemu VDES (VHF Data Exchange System), scharakteryzowano właściwości morskiego radiowego kanału ruchomego i przedstawiono wyniki badań symulacyjnych systemu.

Analiza możliwości wykorzystania techniki radia kognitywnego w morskim paśmie VHF

Wereszko B.

W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania techniki radia kognitywnego w radiokomunikacji morskiej. W ramach kampanii pomiarowej zrealizowanej na Morzu Bałtyckim przeprowadzono badania zajętości widma radiowego w morskim paśmie VHF. W referacie zawarto opis metodyki oraz wyniki zrealizowanych pomiarów. Przedstawiono analizę uzyskanych rezultatów oraz płynące z niej wnioski.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie