Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S14

Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń

Przewodniczący: Wojciech Hałka

Wpływ zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz na inne systemy bezprzewodowe w Polsce

Więcek D., Niewiadomski D., Sobolewski J., Wroński J.

Przeanalizowano wpływ planowanej Decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz (694-790 MHz). Decyzja ta nakazuje państwom członkowskim przeznaczenie pasma 700 MHz na potrzeby systemów komórkowych (4G/5G) co będzie miało istotny wpływ na inne systemy pracujące obecnie w tym paśmie w Polsce tj. naziemną telewizję cyfrową DVB-T, mikrofony bezprzewodowe i inne urządzenia wspomagające produkcję programów (PMSE) a także na nowy rynek systemów białych przestrzeni widma pasm TV (TV White Spaces).

Badania wpływu sygnałów zakłócających na jakość odbioru w ultraszerokopasmowych sieciach IEEE 802.15.4a

Nowak M., Kołakowski J.

W referacie omówiono badania wpływu sygnałów zakłócających UWB, LTE i UMTS na jakość odbioru w sieciach zgodnych ze standardem IEEE 802.15.4a zbudowanych z wykorzystaniem układów DW1000 firmy Decawave. Referat zawiera opis zrealizowanych modułów radiowych, definicję przyjętego kryterium jakości odbioru, opis metodyki badań oraz otrzymane wyniki wraz z komentarzami.

Wpływ pola promieniowanego przez telefon komórkowy na SAR i przyrosty temperatury w głowie człowieka

Witenberg A., Walkowiak M.

Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIPR) wprowadziła pojęcie współczynnika absorpcji właściwej (SAR), który jest miarą szybkości pochłaniania energii przez jednostkę masy człowieka, podczas narażenia na działanie pola EMG. W pracy opisano symulację SAR dla przypadku jednorodnego modelu głowy poddanej działaniu pól emitowanych przez antenę telefonu komórkowego. Rezultaty stosunkowo krótkich i nieskomplikowanych obliczeń są porównywalne z otrzymanymi dla modeli warstwowych.

Nieciągłość w dopuszczalnych poziomach promieniowania ICNIRP

Lewicki F., Zagórda G.

W referacie wskazano na niezgodność dopuszczalnych poziomów promieniowa zdefiniowanych w dokumentach ICNIRP z roku 1998 i 2010. Na częstotliwości 10 MHz występuje nieciągłość, która nie ma uzasadnienia fizycznego. Sprawdzono, czy możliwe jest usuniecie tej nieciągłości poprzez przyjęcie kryterium wyboru bardziej restrykcyjnej wartości poziomu dopuszczalnego. Przedstawiony problem pokazuje, że nawet gdy regulacje są przygotowane przez jedną organizację i bazują na podstawach naukowych, to bardzo trudno jest wskazać dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego.

Ocena bezpieczeństwa użytkowników aktywnych implantów medycznych w polach elektromagnetycznych systemów radiokomunikacyjnych

Zradziński P., Karpowicz J., Leszko W., Gryz K.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego może negatywnie wpływać na funkcjonowanie aktywnych implantów medycznych (AIMD). Przedstawiono ocenę bezpieczeństwa użytkowników AIMD przebywających w otoczeniu radiotelefonów przenośnych, w kontekście wymagań przepisów i zaleceń międzynarodowych. W odległości do 100 cm od radiotelefonów zmierzono pola elektromagnetyczne o poziomach, które mogą zakłócać działania AIMD. Omawiany rodzaj zagrożeń elektromagnetycznych oceniania się zgodnie z dyrektywą 2013/35/UE.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie