Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S12

Planowanie i optymalizacja sieci radiowych

Przewodniczący: Dominik Rutkowski

Optymalizacja oszczędności energetycznej kooperacyjnej detekcji sygnałów w ujęciu logiki rozmytej

Cichoń K., Kliks A., Bogucka H.

W artykule przedstawiono analizę oszczędności energetycznej kooperacyjnej detekcji sygnałów. W tym celu sprecyzowano zestaw kryteriów oddziałujących na oszczędność energetyczną. W analizie zastosowano także narzędzia dostępne w logice rozmytej takie jak macierz zależności oraz wykres rozetowy. Zdefiniowano dwa praktyczne przypadki testowe i z wykorzystaniem omówionych narzędzi przeanalizowano ich oszczędność energetyczną.

Maksymalizacja efektywności energetycznej łącza OFDM z adaptacyjną modulacją i kodowaniem

Bossy B., Bogucka H.

W niniejszym artykule rozważano efektywność energetyczną (EE) systemu OFDM z adaptacyjną modulacją oraz adaptacyjnym kodowaniem. Dzięki szczegółowej analizie matematycznej został zaproponowany iteracyjny algorytm o liniowej złożoności obliczeniowej pozwalający na efektywną energetycznie alokacje zasobów w łączu bezprzewodowym. Wyniki symulacji pokazują, że proponowane rozwiązanie zwiększa efektywność energetyczną badanego systemu w porównaniu z rozwiązaniami dostępnymi w literaturze.

Analiza wpływu wyboru kanałów radiowych na działanie sieci Wi-Fi o zachodzących na siebie zasięgach

Michałek Ł., Kosek-Szott K.

W artykule przedstawiono wyniki wstępnej analizy wpływu wyboru kanałów radiowych na działanie sieci Wi-Fi o zachodzących na siebie zasięgach. Pokazano, że w przypadku użycia inteligentnego algorytmu wyboru kanałów radiowych, można zaobserwować znaczną poprawę działania sieci Wi-Fi.

Ocena anomalii w sieciach WLAN standardu IEEE 802.11

Pieprzycki A., Ludwin W.

W artykule zamodelowano i poddano analizie zjawisko anomalii przepustowości sieci WLAN standardu IEEE 802.11. Zwrócono uwagę na spadek przepustowości sieci z infrastrukturą BSS (Basic Service Set), w której stacje ST współpracują z różnymi szybkościami transmisji z punktem dostępu AP. Zróżnicowanie szybkości transmisji ma miejsce w przypadku różnego oddalenia stacji ST od punktu AP, a także wtedy, gdy konfiguracja urządzeń sieciowych wymaga zapewnienia wstecznej kompatybilności ze starszymi wersjami standardu IEEE 802.11. W artykule do oceny zjawiska anomalii przepustowości sieci WALN IEEE 802.11 wykorzystano dwa modele matematyczne – prosty i oparty na łańcuchach Markowa – oraz model empiryczny.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie