Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S11

Sieci lokalizacyjne w budynkach

Przewodniczący: Ryszard Katulski

System do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych

Sadowski J., Stefański J., Rajchowski P., Cwalina K., Gilski P., Magiera J.

Referat zawiera opis uzyskanych rezultatów projektowych i konstrukcyjnych systemu lokalizacyjnego przeznaczonego do monitoringu i prezentacji położenia osób w obiektach (budynki, budowle), w których proces lokalizacji metodami radiowymi jest utrudniony. Przedstawione zostały elementy składowe systemu oraz uzyskane parametry użytkowe.

Dynamiczna lokalizacja osób wewnątrz budynku Baconami Blotooth Eddystone

Radecki K., Kosiło T., Kołakowski M., Marski J.

W artykule omówiono standard Eddystone – nowe zastosowanie standardu Bluetooth Smart(BLE). Przedstawiono działanie i parametry Baconów Eddystone, oraz typowe dziedziny zastosowań. Omówiono krótko metodę lokalizacji wewnątrz budynku wspomaganą filtrem Kalmana. Wykonano pomiary lokalizacji dynamicznej w pomieszczeniach przez zestawiony system Eddystone, w którym użyto beaconów polskiej firmy Kontakt.io i typowego smartfona z systemem Android.

Zastosowanie modelu Multi-Wall do wspomagania projektowania system lokalizacji we wnętrzach budynków

Kawecki R., Januszkiewicz Ł.

W artykule przedstawiono sposób wykorzystania modelu propagacyjnego Multi-Wall do wspomagania procesu projektowania systemu lokalizacji bezprzewodowej działającego we wnętrzu budynku. System lokalizacyjny wykorzystuje nadajniki pracujące w standardzie Bluetooth, oraz urządzenie mobilne do wyznaczania położenia wewnątrz pomieszczeń zamkniętych z dokładnością do strefy zidentyfikowanej za pomocą obszaru, na którym odbierany jest sygnał danego nadajnika. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje model propagacyjny Multi-Wall do zoptymalizowania ilości wykorzystanych nadajników oraz ich usytuowania. Przedstawiono wyniki pomiarów zasięgów nadajników Bluetooth Beacon oraz ich porównanie z danymi uzyskanymi z wykorzystaniem algorytmu Multi-Wall.

Lokalizacja pasywna w oparciu o systemy ultra szerokopasmowe w środowisku wewnątrz budynków

Kmiecik J., Kułakowski P.

W artykule przedstawiono algorytm lokalizacji pasywnej oparty o system ultra szerokopasmowy. Proponowany algorytm na podstawie zmian w transmitancji kanału radiowego wprowadzonych przez lokalizowany obiekt zwraca położenie obiektu. Dla poruszającego się obiektu zaimplementowano filtr Kalmana. Na podstawie przeprowadzonych badań pokazano, że za pomocą proponowanego algorytmu można osiągnąć dokładność lokalizacji pojedynczego obiektu wynoszącą ok 0,4 m.

Określenie lokalizacji w obszarach miejskich oraz wewnątrz budynków z wykorzystaniem dostępnych sygnałów radiowych

Wroński J. W.

Lokalizacja w środowisku miejskim oraz wewnątrz budynków to ważny rynek usług, których znaczenie w niedalekiej przyszłości będzie wzrastać. Klasyczna metoda określania pozycji z wykorzystaniem sygnałów radiowych systemów GNSS w środowisku miejskim oraz wewnątrz budynków, uwagi na efekty wielodrogowości oraz tłumienie budynków, posiada ograniczenia w postaci dostępności oraz dokładności. Jedną z alternatywnych metod lokalizacji w takich środowiskach jest wykorzystanie innych dostępnych sygnałów radiowych – telefonii ruchomej, radia czy telewizji. W artykule omówiono alternatywne metody określania lokalizacji.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie