Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S10

Lokalne sieci komputerowe

Przewodniczący: Andrzej Dąbrowski

Aplikacja do obliczeń wydajnościowych sieci bezprzewodowych IEEE 802.11b,g,n

Kowal M., Śnieżek R.

Artykuł prezentuje narzędzie do wyznaczania przepustowości lokalnych sieci bezprzewodowych zgodnych z IEEE 802.11b,g,n. Zostały w nim zaimplementowane mechanizmy CSMA/SA, RTS/CTS oraz uwzględnione narzuty ramek MAC oraz PLCP. Aplikacja symuluje ruch generowany przez stacje robocze i po uwzględnieniu wspomnianych wcześniej mechanizmów szacuje średnią wartość przepustowości dostępną dla użytkownika końcowego. Pozwala również ocenić wpływ fragmentacji pakietów na wydajność sieci WLAN. Budowa programu umożliwia badanie nowych rozwiązań stosowanych w interfejsie radiowym.

Analiza zużycia energii przez karty WLAN w trybie zmniejszonego poboru mocy

Natkaniec M., Janawa M., Szczęsny P.

Artykuł przedstawia analizę zużycia energii przez karty WLAN pracujące w trybie zmniejszonego poboru mocy. W pracy analizowano i porównano zachowanie dwóch różnych kart WLAN, pracujących w trzech stanach: transmisji, odbioru i bezczynności. Szczegółowym badaniom poddany został również wpływ parametrów beacon_int oraz timeout na zużycie energii oraz wydajność pracy.

Analiza symulacyjna wpływu poziomu wykrywania nośnej na wydajność sieci IEEE 802.11 o topologii linii

Ząbkowicz G., Natkaniec M.

Artykuł zawiera analizę symulacyjną sieci standardu IEEE 802.11 w topologii linii ze stacjami ukrytymi ze zmiennym poziomem wykrywania nośnej. Praca nawiązuje do wersji draft standardu IEEE 802.11ax, w którym przewidziane jest użycie zmiennego poziomu wykrywania nośnej dla różnych stacji. W artykule przedstawiono wyniki symulacji ilustrujące wpływ zmiany poziomu wykrywania nośnej na wydajność całej sieci oraz ruch realizowany poszczególnych stacji. Analizowano również wpływ mechanizmu RTS/CTS na wydajność badanej sieci.

Efektywność protokołu OLSR z mechanizmem oceny jakości łącza i adaptacyjnym wyborem trasy

Kraśniewski A., Romanik J., Golan E.

W artykule zaprezentowano mechanizm RELQA-OLSR (ang. REsources and Link Quality Aware OLSR) rozszerzający RESA-OLSR (ang. RESources Aware OLSR) o metrykę jakości łącza radiowego. Mechanizm uwzględnia obciążenie węzła ruchem i stan baterii do odwzorowania parametru Willingness oraz bierze dodatkowo pod uwagę jakość łącza radiowego ocenianą na podstawie SNR (ang. Signal to Noise Ratio). Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i dokonano oceny wydajności mechanizmu na podstawie czasu życia sieci oraz liczby dostarczonych pakietów.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie