Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S09

Systemy multimedialne 1

Przewodniczący: Władysław Skarbek

Metoda automatycznej identyfikacji koloru sukien

Grega M.

Algorytmy służące automatycznej generacji treści multimedianych zyskują na znaczeniu i popularności, jednakże wymagają dobrze ustrukturyzowanych źródeł danych, szczególnie w scenariuszach generowania treści na żądanie. W tym artykule zaproponowano metodę automatycznej identyfikacji koloru sukien. Prezentowane rozwiązanie używa cech Haara do detekcji twarzy i oczu a następnie korzysta z cech proporcji ludzkiego ciała by wyznaczyć obszar próbkowania koloru. Algorytm przetestowano na bazie składającej się z 50 obrazów testowych. Osiągnięto 79% skuteczność rozpoznawania koloru. W pozostałych 21% przypadków przyczynami niepowodzenia były problemy z prawidłową detekcją twarzy, lokalizacją twarzy i prawidłową identyfikacją koloru.

Nienadzorowana detekcja anormalnych zachowań tłumu w dozorowanych sekwencjach wizyjnych

Kowalak K., Kamiński Ł., Gardziński P., Maćkowiak S.

W niniejszym artykule opisano nienadzorowaną metodę detekcji anormalnych zachowań tłumu w dozorowych sekwencjach wizyjnych. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje deskryptory standardu MPEG-7 do opisu sceny oraz algorytm Particle Filter do klasyfikacji. Badania przeprowadzono na ogólnodostępnej bazie sekwencji testowych UMN. Otrzymane wyniki są porównywalne do wyników uzyskiwanych przez metody nadzorowane.

Analiza współpracy terminali mobilnych wykorzystujących technikę WebRTC z telefonią VoIP stosującą protokół SIP

Chodorek R. R., Rzym G., Wajda K., Chodorek A.

Technika WebRTC pozwala na realizację mobilnych terminali (wideo)konferencyjnych i (wideo)telefonicznych, które wykorzystują przeglądarkę WWW jako interfejs użytkownika. Technika ta różni się niekiedy od klasycznej telefonii VoIP. Artykuł prezentuje analizę współpracy terminali mobilnych wykorzystujących technikę WebRTC z terminalami telefonii VoIP, które klasycznie budowane są z zastosowaniem protokołu SIP. W artykule dokonano analizy współpracy sygnalizacji WebRTC z sygnalizacją VoIP oraz przedyskutowano zagadnienia transmisji mediów.

Badanie wpływu zmian dynamiki sygnałów muzycznych na ocenę barwy dźwięku kodowanego percepcyjnie

Kin M. J., Chojnacka J.

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem kodowania percepcyjnego na zmianę barwy dźwięku oraz jego głośność. Badania wykonano w standardzie MPEG-2 Audio Layer przy różnych przepływnościach oraz różnych parametrach kompresji dynamiki. Wyniki badań mogą być przydatne w procesie przygotowania materiału muzycznego, aby redukcja objętości informacji nie wpłynęła na odbiór wrażeń estetycznych.

© 2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie