Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S08

Systemy LTE

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 16:30

Przewodnicząca: Hanna Bogucka

Analiza zastosowań stacji bazowych małej mocy w sieciach komórkowych LTE

Baran M., Gozdecki J.

W artykule przedstawiono architekturę sieci HetNet opartych na LTE-A, oraz wady i zalety zastosowania stacji bazowych małej mocy wykorzystywanych w tego typu sieciach. Wnioski zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonych testów polowych w sieci operatorskiej z rzeczywistym ruchem. Ciągły rozwój architektury oraz mechanizmów tworzących sieci HetNet związany jest z efektywną możliwością zwiększenia pojemności i jakości sieci komórkowych.

Badania symulacyjne systemu LTE stosującego platformę stratosferyczną

Malinowski A., Zieliński R.J.

W artykule przedstawione zostały wyniki badań symulacyjnych systemu LTE stosującego platformę stratosferyczną. Wykazano, że możliwe jest działanie systemu z terminalami abonenckimi stosowanymi w sieciach naziemnych.

Wpływ warunków propagacyjnych na działanie systemu LTE

Ludwig A., Wągrowski M., Sitarz P.

W artykule przedstawiono metodologię i wyniki pomiarów wybranych parametrów sygnału radiowego w systemie LTE dla różnych warunków propagacyjnych. Przetestowano wpływ szumu AWGN, zaników wielodrogowych o różnych profilach opóźnień oraz efektu Dopplera.

Analiza wpływu błędu częstotliwości próbkowania na sygnały odbierane w systemie LTE

Gadka P.

W artykule dokonano analizy wpływu błędu częstotliwości próbkowania w platformie radia programowalnego na odbierany sygnał LTE (Long Term Evolution).

© 2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie