Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S07

Radiofonia i telewizja

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 16:30

Przewodniczący: Andrzej Dobrucki

Separacja sylwetek osób przy pomocy dyskretnego równania Poissona oraz rozszerzonego algorytmu segmentacji wododziałowej

Gardziński P., Kowalak K., Kamiński Ł., Maćkowiak S.

W niniejszym artykule przedstawiono autorską metodę separacji sylwetek osób dla zastosowań w dozorze wizyjnym. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystuje dyskretne równanie Poissona oraz kombinację zmodyfikowanego algorytmu segmentacji wododziałowej z algorytmem rozrostu regionu. Badania zostały przeprowadzone na powszechnie dostępnej bazie testowej PETS 2006. Otrzymane wyniki potwierdzają skuteczność przedstawionej metody.

Adaptacyjna metoda doboru przepływności przydzielanych programom radiowym nadawanym w standardzie DAB+

Gilski P., Stefański J.

W artykule opisano pomiary jakości transmisji rzeczywistych programów radiowych nadawanych w standardzie DAB+. Omówiono badania ankietowe dotyczące przełączenia emisji programów radiowych z techniki analogowej FM na cyfrową DAB+. Dokonano analizy typów audycji prowadzonych w godzinie największej słuchalności pod kątem efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami częstotliwościowymi. Zaproponowano metodę adaptacyjnego doboru przepływności przydzielanych poszczególnym programom radiowym.

Analiza zagrożeń systemów dostępu warunkowego w telewizji cyfrowej

Piotrowski P.

Referat prezentuje podstawy teoretyczne działania systemów dostępu warunkowego w telewizji cyfrowej. Zbadano skuteczność wybranych ataków: ataku siłowego, ataku z wykorzystaniem tęczowych tablic oraz cardsharingu, wykazując słabe strony aktualnie wykorzystywanych zabezpieczeń cyfrowej telewizji linearnej.

TV cyfrowa a media interaktywne – konieczność zmian w modelu biznesowym

Hulicki Z.

W mediach tradycyjnych dostawca/sprzedawca usługi musi zdobyć informacje o ew. klientach, żeby dopasować usługi do potrzeb użytkowników. W przypadku mediów interaktywnych użytkownik bezpośrednio (lub pośrednio) dostarcza informacje o swoich preferencjach, tzn. interaktywność medium umożliwia personalizację usług. Artykuł porusza problem personalizacji usług, które mogły by być oferowane w TV cyfrowej, tzn. spersonalizowanych treści odpowiadających indywidualnym potrzebom użytkownika. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zmian modelu biznesowego, które pociąga za sobą możliwość personalizacji usług.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie