Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S06

Techniki i systemy nawigacyjne

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 16:30

Przewodniczący: Piotr Gajewski

Zwiększenie dokładności systemu pozycjonującego przez integrację radiowych pomiarów odległości z systemem inercyjnym

Czapiewska A.

W referacie zaprezentowano filtr Kalmana, dzięki któremu można zintegrować radiowe pomiary odległości ze współrzędnymi położenia obiektu wyznaczonymi za pomocą systemu inercyjnego. Podejście takie pozwala zmniejszyć wpływ dryftu sensorów systemu inercyjnego, a także zmniejszyć wpływ szumów radiowych pomiarów odległości na estymowane współrzędne położenia obiektów. Wyniki działania opisanego filtru zaprezentowano z użyciem pomiarów wykonanych w rzeczywistych warunkach.

Implementacja zintegrowanego systemu kursowego w systemie nawigacji inercyjnej

Kosz P.

W niniejszym artykule przedstawiono implementację zintegrowanego systemu kursowego opartego na czujnikach inercyjnych jakimi są żyroskopy oraz magnetometry. Opisano metody wyznaczania kursu poruszającej się osoby, a następnie przedstawiono integrację otrzymanych wyników w oparciu o filtr Kalmana. Zaprezentowane wyniki badań uzyskano na podstawie testów przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach przy wykorzystaniu jednostki pomiarowej.

Badanie i analiza metod lokalizacyjnych zaimplementowanych w hybrydowym systemie lokalizacyjnym

Rajchowski P., Cwalina K.

W artykule przedstawiono badanie i analizę metod lokalizacyjnych zaimplementowanych w opracowywanym hybrydowym systemie lokalizacyjnym. Przedstawiono dwa niezależne źródła danych o położeniu poruszającej się osoby, nawigację inercyjną oraz radiolokalizację. Zaprezentowane wyniki badań uzyskano na podstawie testów przeprowadzonych w docelowych warunkach pracy systemu, z wykorzystaniem opracowanej warstwy sprzętowej.

Analiza porównawcza metody TDOA i ATDOA w systemie WAM

Stefański J., Sadowski J.

W artykule przedstawiono nową metodę estymacji położenia obiektów w radiowych sieciach sensorowych, w których węzły pracują asynchronicznie względem siebie. Opisano zasadę działania metody, zaprezentowano przykładowe zastosowanie tej metody w przestrzeni 3D wraz z przyjętym modelem symulacyjnym i wynikami badań. Istotną część artykułu stanowi analiza porównawcza efektywności pracy zaproponowanej metody z metodą synchroniczną dla potrzeb multilateracyjnego systemu dozorowania obszarowego.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie