Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S05

Technika antenowa i MIMO 1

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 16:30

Przewodniczący: Yevhen Yashchyshyn

Szerokopasmowy szyk antenowy z polaryzacją kołową

Bogdan G.

W artykule przedstawiono 64-elementowy planarny szyk antenowy złożony z 16 znanych podszyków i zrealizowany w technologii mikropaskowej. Szyk antenowy pracuje w paśmie 4,4-5,0 GHz co stanowi 13% względnej szerokości pasma. Zysk maksymalny w polaryzacji kołowej lewoskrętnej wynosi 22 dBi i nie mniej niż 17 dBi w paśmie pracy. Sieć zasilającą zrealizowano w postaci linii paskowej umieszczonej pod warstwą promienników, a połączenie promienników z siecią zasilająca zrealizowano za pomocą przelotek.

Pomiar charakterystyki anteny dookólnej z zastosowaniem oknowania w dziedzinie czasu

Piasecki P.

W niniejszym artykule opisano metodę pomiarową charakterystyki promieniowania anteny dookólnej z zastosowaniem przetwarzania danych w dziedzinie czasu. Rozważono niezbędne założenia, które muszą zostać spełnione w celu poprawności uzyskania wyników pomiarowych z zastosowaniem oknowania w dziedzinie czasu. Wykonano odpowiednie obliczenia pozwalające określić poszczególne odbicia widoczne w dziedzinie czasu. Ponadto wykonano pomiary badanej anteny w komorze bezodbiciowej oraz pomieszczeniu biurowym. Dokonano analizy porównawczej uzyskanych wyników, co pozwoliło określić poprawność przedstawionej metody pomiarowej.

Promiennik łatkowy na podłożu LTCC na pasmo 120 GHz

Sobolewski J., Bajurko P.R.

W artykule zaprezentowano projekt planarnej mikropaskowej anteny łatkowej na podłożu LTCC pracującej na częstotliwości 120GHz, przystosowanej do zasilania sondą typu GSG.

Projekt anteny paskowej na pasmo sub-terahercowe przeznaczonej do realizacji w technologii LTCC

Włodarczyk P., Yashchyshyn Y.

W artykule przedstawiono projekt anteny przeznaczonej do realizacji w technologii LTCC. Częstotliwość pracy znajduje się w pasmie sub-terahercowym od 126 GHz do 134 GHz. Projekt anteny, symulacje charakterystyki optymalizacje konstrukcji przeprowadzono z użyciem symulatora elektromagnetycznego FEKO. Do obliczeń wykorzystano metodę momentów MoM. Antena ma strukturę warstwową. Zasilana jest z wykorzystaniem linii koplanarnej , która pozwoli na zbadanie charakterystyk rzeczywistej anteny poprzez dołączenie sondy pomiarowej.

Odbiór zbiorczy polaryzacyjny w środowisku wewnątrzbudynkowym

Magiera J.

Niniejszy referat dotyczy oceny efektywności odbioru zbiorczego polaryzacyjnego w warunkach propagacji sygnałów wewnątrz budynków. W artykule scharakteryzowano warianty odbioru zbiorczego oraz stosowane w nich metody łączenia sygnałów. Ponadto, zdefiniowano wyrażenia służące szacowaniu zysku odbioru zbiorczego dla tych metod. Przedstawiono również metodykę przeprowadzonych badań pomiarowych oraz dokonano analizy wyników tych badań.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie