Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S03

Wybrane zagadnienia telewizji cyfrowej

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 14:45

Przewodniczący: Jacek Stefański

Badanie korelacji pomiędzy technicznymi parametrami obrazu wideo stereoskopowego (3D) a subiektywną oceną treści wideo

Juszka D., Papir Z.

Rozwój usług telekomunikacyjnych zmienia sposób korzystania z treści wideo. Duża dostępność różnorodnej informacji powoduje, że użytkownicy zaczynają dokonywać coraz bardziej precyzyjnych wyborów zgodnych ze swoimi preferencjami. Dążenie do personalizowania usług zaczyna być dostrzegane w obszarze badań jakości wideo. W artykule wykazano brak korelacji pomiędzy zainteresowaniem treścią, subiektywną oceną atrakcyjności wizualnej próbki i wrażeniem głębi a parametrami technicznymi: szczegółowością obrazu, jego dynamiką oraz gęstością cięć scen.

Wielowidokowa synteza w systemach telewizji swobodnego punktu widzenia

Dziembowski A., Grzelka A., Mieloch D.

W artykule opisano metodę syntezy widoków wirtualnych wykorzystującą informację o teksturze i głębi z wielu widoków rzeczywistych. Przedstawione wyniki eksperymentalne potwierdzają znaczącą poprawę jakości syntezy w porównaniu do algorytmów wykorzystujących jedynie dwa sąsiednie widoki.

Nowa technika optymalizacji działania kodera HEVC

Wegner K., Karwowski D., Stankowski J., Klimaszewski K., Stankiewicz O., Grajek T.

W pracy przedstawiono nową metodą szybkiego wyboru trybu kodowania wewnątrzobrazowego INTRA w koderze standardu HEVC. Podstawą opracowanej metody jest szczegółowa wiedza o częstości wybierania przez koder poszczególnych trybów kodowania wewnątrzobrazowego, w zależności od żądanej prędkości bitowej, rozdzielczości obrazu oraz jakości zakodowanego obrazu. Realizacja programowa opracowanej metody pozwoliła na pokazanie, że można płynnie regulować stopień przyspieszenia kodera i efektywność kodowania za jego pomocą.

Segmentacja obrazu w estymacji map głębi

Mieloch D., Dziembowski A., Grzelka A.

W artykule przedstawiono metodę wykorzystania segmentacji obrazu używając superpikselizacji w estymacji map głębi. Odpowiednie dobieranie współczynnika gładkości na podstawie lokalnej charakterystyki obrazu pozwala na jednoczesne zmniejszenie czasu estymacji map oraz zwiększenie dokładności ich optymalizacji. Pozwala to na uzyskanie dobrej jakości wirtualnych widoków w celach swobodnej nawigacji między kamerami systemu telewizji swobodnego punktu widzenia.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie