Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S02

Systemy i urządzenia UWB

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 14:45

Przewodniczący: Sławomir Hausman

Metoda bezprzewodowej synchronizacji węzłów i korekcji wyników pomiarów TDOA w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym

Djaja-Jośko V., Kołakowski J.

W ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym wykorzystującym technikę TDOA niezbędna jest synchronizacja węzłów. W artykule przedstawiono metodę zapewniającą bezprzewodową synchronizację węzłów, a także korekcję błędów pomiarów TDOA wynikających z różnic częstotliwości nominalnych i ograniczonej stabilności wykorzystywanych w węzłach oscylatorów. Referat zawiera opis schematu transmisji, analizę wpływu jakości wzorca oraz wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych z użyciem zbudowanego systemu lokalizacyjnego.

Wykorzystanie technik kooperacyjnych do poprawy dokładności i precyzji lokalizacji w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym

Kołakowski M., Michnowski R.

W referacie zaprezentowano algorytm kooperacyjny wykorzystywany w ultraszerokopasmowym systemie lokalizacyjnym. Algorytm ten bazuje na wykorzystaniu Filtru Kalmana jako narzędzia fuzji danych łączącego wyniki pomiarów TDOA i wyniki pomiarów odległości między etykietami. Referat zawiera opis algorytmu oraz wyniki jego badań symulacyjnych i eksperymentalnych.

Układ przedwzmacniacza do modułu ultraszerokopasmowej transmisji danych DW1000

Woźna K., Michnowski R.

W referacie przedstawiono koncepcję oraz wyniki badań wykonanego układu przedwzmacniacza zwiększającego zasięg transmisji ultraszerokopasmowej modułu nadawczo-odbiorczego DW1000 pracującego w kanale nr 5 w paśmie 6,25 – 6,75 GHz. Do budowy układu wykorzystano scalone układy mikrofalowe (klucze, wzmacniacz).

Ultraszerokopasmowy podsystem lokalizacyjny w systemie nawigacyjnym EIGER

Kołakowski J, Djaja-Jośko V., Michnowski R., Cichocki J.

W artykule przedstawiono ultraszerokopasmowy podsystem lokalizacyjny stanowiący element systemu EIGER zapewniającego lokalizację zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Referat zawiera opis architektury systemu, jego elementów, interfejsu radiowego a także wykorzystanych w systemie technik pomiarowych W referacie zamieszczono także przykładowe wyniki badań laboratoryjnych.

© 2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie