Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

S01

Techniki kodowania, modulacji i transmisji 1

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 14:45

Przewodniczący: Paweł Szulakiewicz

Modulacja PA-BICM-ID – transmisja w kanale wielodrogowym z zanikami

Krasicki M.

W referacie zaprezentowano sposób użycia techniki PA-BICM-ID (Packet Appended Bit-Interleaved Coded Modulation with Iterative Decoding) w systemie wykorzystującym zwielokrotnienie OFDM, transmitującym w kanale ze skorelowanymi w dziedzinie czasu i częstotliwości zanikami Rayleigha. Przeprowadzono badania symulacyjne efektywności widmowej systemu dla dwóch modeli kanału (o różnych wartościach średniokwadratowego rozrzutu opóźnień) i dwóch wartościowości modulacji.

O algorytmach demodulacji konstelacji wielowymiarowych

Markiewicz T.G.

W pracy zaproponowano algorytm demodulacji dla konstelacji wielowymiarowych odmienny od powszechnie używanego dekodera sferycznego. Wykorzystując względna złożoność obliczeniową pokazujemy, że zaproponowane rozwiązanie może być nie więcej niż dziesięciokrotnie bardziej wydajne od rozwiązania znanego z literatury. Rozważania teoretyczne zweryfikowane zostały za pomocą symulacji komputerowej.

Implementacja algorytmu kodowania i dekodowania LDPC dla zastosowań kosmicznych

Truszczyński T., Kurek K.

Referat opisuje programową, opartą o procesor ogólnego przeznaczenia, implementację kodera i dekodera kodu LDPC w wersji do zastosowań kosmicznych, zgodnej ze standardami CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems). Program optymalnie wykorzystuje możliwości współczesnych procesorów – wielordzeniowość i instrukcje wektorowe (SIMD). Uzyskane przepływności wskazują na równoprawność proponowanego rozwiązania z implementacjami opartymi o karty graficzne.

Estymacja przesunięcia częstotliwości z zastosowaniem regresji liniowej

Wesołowski K.

W artykule przedstawiono metodę estymacji przesunięcia częstotliwości dla systemów transmisji wielotonowej, w której zastosowano metodę regresji liniowej. Przeprowadzone eksperymenty wskazują, że przy odpowiednim doborze parametrów algorytmu zbadana metoda funkcjonuje lepiej niż standardowe rozwiązanie stosowane w systemie transmisji 802.11a/g.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie