Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Referaty plenarne

Poniedziałek, 27 VI 2016, godz. 10:00

Zasoby widmowe dla przyszłościowych systemów radiowych w świetle Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-15

dr inż. Maciej Grzybkowski, Instytut Łączności

Referat będzie wprowadzeniem do sesji dyskusyjnej.

Wtorek, 28 VI 2016, godz. 10:15

Szerokopasmowe systemy radiokomunikacyjne w nadmorskiej strefie przybrzeżnej – studium rozwiązań

dr inż. Sławomir Gajewski, Politechnika Gdańska

Koncepcja interdyscyplinarnego programu nauczania multimediów na  poziomie magisterskim – projekt norweski

prof. Władysław Skarbek, dr. hab. Joanna Napieralska, prof. Józef Modelski

Środa, 29 VI 2016, godz. 12:00

Efektywność energetyczna w przyszłych sieciach radiowych 5G

prof. Hanna Bogucka, Politechnika Poznańska

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie