Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Panel dyskusyjny

„Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-15: konsekwencje dla polskiej gospodarki, obronności i kultury”

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Strużak, Członek Grupy Przygotowawczej do Konferencji, reprezentujący Zakład Naukowy Kompatybilności Elektromagnetycznej w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym

Członkowie (w kolejności alfabetycznej nazwisk):

 1. dr inż. Maciej Grzybkowski, Członek Delegacji Polskiej na Konferencję,
  V-Przewodniczący Grupy Przygotowawczej do Konferencji, Członek Grup Roboczych w Europejskiej Konferencji Administracji Poczt
  i Telekomunikacji, reprezentujący Zakład Naukowy Kompatybilności Elektromagnetycznej w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym;
 2. mgr inż. Krystyna Kuhn, Członek Grupy Przygotowawczej do Konferencji, reprezentująca Nadawców Krajowych Polską Izbę Radiokomunikacji Cyfrowej, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Przedstawiciel Polski w Europejskiej Unii Radiowej EBU;
 3. mgr inż. Michał Połzun, Członek Delegacji Polskiej na Konferencję, Członek Grup Roboczych w Europejskiej Konferencji Administracji Poczt i Telekomunikacji, reprezentujący Operatorów Krajowych – Polkomtel;
 4. mgr Justyna Romanowska, V-Przewodnicząca Delegacji Polskiej na Konferencję, Przewodnicząca Grupy Przygotowawczej do Konferencji, reprezentująca (V-Dyrektor Departamentu Telekomunikacji) Ministerstwo Cyfryzacji;
 5. dr inż. Wiktor Sęga, V-Przewodniczący Delegacji Polskiej na Konferencję, Przedstawiciel polskiej administracji w unijnym Komitecie ds. Widma Częstotliwości Radiowych i w Grupie ds. Strategii Wykorzystania Widma, Członek Grup Roboczych w Europejskiej Konferencji Administracji Poczt i Telekomunikacji, reprezentujący (Dyrektor Departamentu Zarządzania Częstotliwościami) Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 6. płk mgr inż. Mariusz Wojciechowski, V-Przewodniczący Delegacji Polskiej na Konferencję, Członek Grup Roboczych w Europejskiej Konferencji Administracji Poczt i Telekomunikacji i w NATO, reprezentujący Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami;
 7. dr inż. Jerzy Żurek, V-Przewodniczący Delegacji Polskiej na Konferencję, Członek Grup Roboczych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej, reprezentujący Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy i Akademię Morską w Gdyni.
© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie