Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Patroni

Patroni honorowi

AGH

Prof. Tadeusz Słomka
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

IET

Prof. Tadeusz Pisarkiewicz
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

MNiSW

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

MC

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji

PAN

Prof. Jerzy Duszyński
Prezes Polskiej Akademii Nauk

KEiT

Prof. Józef Modelski
Przewodniczący Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN

UKE

Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

KRRiT

Jan Dworak
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

KIGEiT

Stefan Kamiński
Prezes Zarządu Krajowej Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

PIIT

Wacław Iszkowski
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

PIKE

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

PIRC

Jacek Silski
Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

SIT

Andrzej Dulka
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji

Patroni medialni

PTiWT

Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne

krakow.pl

Magiczny Kraków

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie