Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Opłaty konferencyjne

Normalne Obniżone
(do 15.04)
standardowa 950 850
autor referatu 850 750
doktorant 700 600
student 500 400
student bez udziału w imprezach 350 250
osoba towarzysząca (uczestnictwo w koktajlu i bankiecie) 500 400

Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zwolnione z VAT.

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach, posiłki oraz zaproszenia na dwa spotkania koleżeńskie.

W przypadku, gdy uczestnik Konferencji wygłasza więcej niż jeden referat, opłata konferencyjna jest powiększana o 550 zł za każdy dodatkowy wygłaszany referat.

W celu rejestracji udziału w Konferencji należy skorzystać z elektronicznego systemu rejestracji oraz dokonać opłaty konferencyjnej.

Dane do przelewu

Odbiorca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Katedra Telekomunikacji

Adres:
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Bank:
Bank Pekao S.A.

Konto:
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Wpłata tytułem:
Konferencja KKRRiT’2016, subkonto 720.230.4392, [Imię i nazwisko uczestnika]

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie