Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Konkursy

W trakcie sesji otwarcia Konferencji zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych.

Konkurs dla młodych autorów referatów

Ogólne zasady przyznawania nagród Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych w konkursach dla konkurs dla młodych autorów referatów na konferencjach naukowych:

  • Wiek kandydata w dniu prezentacji referatu na konferencji nie może przekroczyć 35 lat.
  • Rozpatrywane mogą być jedynie referaty przedstawiające oryginalny dorobek kandydata.
  • Preferowane są referaty napisane przez jednego autora. W przypadku kilku współautorów referatu kandydat musi być pierwszym autorem.
  • Referat musi być zaprezentowany przez kandydata w czasie konferencji.
  • Przyznawane mogą być nagrody I, II, III stopnia, a także wyróżnienia.
  • Komitet Programowy (Naukowy) konferencji powołuje Komisję Konkursową i może sprecyzować dodatkowe wymagania obowiązujące kandydatów na danej konferencji.
  • Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody pieniężne (lub rzeczowe), które wręcza przedstawiciel Fundacji oraz przewodniczący Komisji Konkursowej lub Komitetu Programowego (Naukowego) konferencji.
  • Instytucje i uczelnie zatrudniające (delegujące) laureatów otrzymują informację o nagrodzeniu ich pracowników, doktorantów lub studentów.

Referat do konkursu można zgłosić w trakcie rejestracji referatu.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie