Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Informacje dla Autorów i Recenzentów

Uprzejmie zapraszamy Autorów do zgłaszania referatów oryginalnych i przeglądowych związanych z tematyką konferencji. W celu zgłoszenia referatu bądź uzupełnienia recenzji należy zarejestrować się w systemie konferencyjnym.

Wzorzec dokumentu

Artykuły powinny być napisane w języku polskim. Dopuszcza się przyjęcie artykułu w języku angielskim w przypadku, gdy co najmniej jeden z Autorów jest obcokrajowcem. Wszystkie referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Programowego zostaną opublikowane w Przeglądzie Telekomunikacyjnym. Referaty muszą być nadesłane w formacie otwartego pliku PDF. Wymagane jest sformatowanie tekstu referatu wg wzorca, który znajduje się tutaj: szablon artykułu.

Sesja plakatowa

Plakaty powinny być przygotowane w formacie A0. Podczas sesji przygotowane będą specjalne stojaki, na których Autorzy umieszczają swoje plakaty.

© 2018 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie