Przeskocz do treści
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016
Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2016

Zaproszenie

Aktualności

Podczas Konferencji dr inż. Maciej Grzybkowski wygłosi referat plenarny pt. „Zasoby widmowe dla przyszłościowych systemów radiowych w świetle Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej WRC-15”.

Program Konferencji przewiduje panel dyskusyjny p.t.: „Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-15: konsekwencje dla polskiej gospodarki, obronności i kultury”. Panelowi przewodniczyć będzie prof. dr hab. inż. Ryszard Strużak, a uczestniczyć będą: dr inż. Maciej Grzybkowski, mgr inż. Krystyna Kuhn, mgr Michał Połzun, mgr Justyna Romanowska, dr inż. Wiktor Sęga, płk mgr inż. Mariusz Wojciechowski i dr inż. Jerzy Żurek.

Zaproszenie

W imieniu Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji
KKRRiT 2016,
która odbędzie się w Krakowie,
w dniach od 27 do 29 czerwca 2016 roku

Konferencja KKRRiT będzie szesnastym spotkaniem naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki, pracowników firm telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także doktorantów i studentów, realizujących prace badawcze i naukowe w dziedzinie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.

Przez ostatnie kilkanaście lat spotkania, organizowane w formule konferencji zmieniającej corocznie miejsce obrad, odbywały się w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie oraz ostatnio także Łodzi. W roku 2016 miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć i wymiany doświadczeń będzie ponownie Kraków. Organizatorzy pragną gorąco powitać dotychczasowych i nowych uczestników konferencji KKRRiT. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, konferencja KKRRiT zyskała aprobatę szerokiego grona pracowników nauki, projektantów, producentów, operatorów i użytkowników sprzętu radiokomunikacyjnego. Konferencja ta stanowi znakomite miejsce do prezentacji wyników realizowanych badań i prac naukowych również przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników firm telekomunikacyjnych.

Głównym organizatorem KKRRiT 2016 jest Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Cele konferencji

  • Przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie radiokomunikacji, radiofonii i telewizji.
  • Prezentacja współczesnych trendów rozwojowych i zagadnień normalizacyjnych związanych z wdrożeniami nowoczesnych technik i rozwiązań w radiokomunikacji ruchomej, stacjonarnej oraz radiofonii i telewizji w Polsce i na świecie.
  • Integracja i pogłębienie kontaktów środowiska akademickiego, naukowo-badawczego, przemysłowego i operatorskiego.
  • Wymiana doświadczeń producentów, dostawców sprzętu
    i usług, operatorów sieci, jednostek łączności administracji centralnej i lokalnej ze środowiskiem akademickim i naukowo-badawczym.

 

© 2021 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie